The Auctionist

Echoing sentient beings #23

Lot 100358

Vu Nguyen

Curated by

Vu Nguyen

Expert’s estimate

$ 12,000.00 - $ 15,000.00

₫ 282,120,000.00 - ₫ 352,650,000.00

Description

Tôi vẽ các bộ phận trên cơ thể theo hướng phân tách - đảo lộn/ liên tưởng các chiều kích khác nhau về con người khi nhìn về lịch sử địa phương. Với những điều đã biết thực khó khăn để thoát ra cảm xúc lo lắng tiêu cực chồng chéo. 

Nhân vật tồn tại trong không gian hỗn loạn tương đối nhiều vật chồng chéo, một thế giới ám ảnh - bởi ác mộng - bởi sự tàn bạo của con người.

Lot details

Artist: Pham Tran Viet Nam

Title of artwork: Echoing sentient beings #23

Year: 2022

Period: 2020s

TECHNIQUE: Oil on canvas

Dimensions in which unit? (IN/FT/YD/MI/MM/CM/M): cm

Dimensions (Height/ Width/ Length): 170 cm x 110 cm

Signature: Hand signed

Condition: New

Objets: Painting

You have winned this item

Quick bid:

  Bid directly

  $

  Bids exclude the auction fee and (shipping) costs.

  Do you want to make an offer before the item starts the auction?

  Value:

  $

  Do you want to make an offer on the retired item?

  Value:

  $

  Bid history

  View all bids

  Any questions?

  ?Get in touch via our Help Centre

  Buying safely

  •   Your payment is held until after the seller has shipped your item or made it ready for pickup.
  •   All of our auctions are subject to notarial supervision.

  Payment options

  A Carregar Informação
  Go Top